مهاجرت دائم به کانادا از طریق برنامه های اقتصادی – Economic Class

کانادا دومین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت بوده و یکی از ۵ کشور قدرتمند صنعتی اقتصادی جهان می‌باشد. این کشور با پذیرش بیش از ۳۰۰٬۰۰۰مهاجر، یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. مهاجرت دائم از طریق برنامه های اقتصادی به کانادا کمک می‌کند تا افرادی که می‌توانند به رشد و شکوفایی اقتصاد کانادا کمک نمایند را جهت اقامت دائم به این کشور دعوت نماید.

برنامه های اقتصادی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

  1. برنامه های نیروی کار ماهر :‌ این برنامه ها عمدتا در جهت جذب نیروی کار ماهر از سایر کشورها به کانادا میباشد. کاندیداهای ایده آل در این روش عموما در سنین جوانی بوده و جهت جذب بهینه در بازار کار کانادا دارای تحصیلات بالا،‌سابقه کار خوب و مهارتهای زبان انگلیسی و فرانسه بالایی میباشد.
  2. برنامه های سرمایه گذاری فعال (Active Investment) :‌ این برنامه ها جهت توسعه کسب و کار در کانادا طراحی شده و کاندیداهای ایده آل در این روش بایستی علاوه بر داشتن سرمایه لازم جهت سرمایه گذاری در یک کسب و کار در کانادا، تجربه مدیریت و مالکیت کسب و کار مشابه را در کشور خود داشته تا بتوانند علاوه بر ایجاد و راه اندازی کسب و کار به طور فعال مدیریت آن را هم برعهده بگیرند. به همین دلیل این نوع سرمایه گذاری را فعال می نامند. تنها استثنا در برنامه های سرمایه گذاری که نیازی به مدیریت و تجربیات قبلی ندارد،‌ برنامه سرمایه گذاری کبک میباشد. لازم به ذکر است که این برنامه منتقدان فراوانی به خصوص از سوی دولت فدرال داشته و بسیاری در صدد متوقف نمودن این برنامه میباشند.

برنامه های اقتصادی از طرف دولت مربوطه نیز به دو گروه تقسیم می‌شود:

  1. برنامه های فدرال :‌این برنامه ها توسط دولت فدرال کانادا طراحی و مدیریت شده و هدف آن بهبود اقتصاد کانادا بصورت عمده میباشد. متقاضیانی که از این روش‌ها اقدام مینمایند می‌توانند در کلیه استان‌ها (Provinces)‌ یا مناطق (Territories) به جز استان کبک اقامت کنند.
  2. برنامه های استانی: این برنامه ها توسط دولت‌های استانی طراحی و مدیریت می‌شود و به نوعی نیازهای شغلی یا اقتصادی استان مربوطه در آن دیده میشود. میزان پذیرش مهاجران توسط این برنامه ها با توافق دولت فدرال تعیین می‌شود. بدیهی است که متقاضیانی که از این روش‌ها اقدام مینمایند متعهد می‌شوند تا در استان مربوطه اقامت و کار نمایند.